Familie als bewindvoerder en de rol die GNG Bewindvoering speelt

Of u uw familie als bewindvoerder wilt en ook mag aanstellen, is een goede vraag. Zodra u zichzelf dit afvraagt gaat u in uw hoofd het rijtje met familieleden af die u hiervoor zou willen vragen. GNG Bewindvoering weet als geen ander hoe belangrijk een vertrouwde bewindvoerder is. En voor de meeste mensen geldt ook dat zij hun familie vertrouwen. Daarom leggen Saskia en Jeannette van GNG Bewindvoering vandaag uit wat er allemaal komt kijken bij uw familie als bewindvoerder op laten treden.

Familie als bewindvoerder gesprek

Neem contact op

Wat is een bewindvoerder verplicht? De inhoud

Uw bewindvoerder dient op sociaal en financieel gebied voldoende kennis en ervaring te hebben om zijn taken goed uit te kunnen voeren. De bewindvoerder moet echter ook voldoen aan wettelijke verplichtingen of activiteiten uitvoeren die betrekking hebben op landelijke regels. Hieronder vallen bijvoorbeeld de aanvragen van bijstand of toeslagen, het afsluiten van verzekeringen of het regelen van uw belastingen (zoals het laten kwijtschelden van gemeentelijke belastingen of het indienen van uw belastingaangifte).

Familie als bewindvoerder: Welke voordelen heeft het?

Wanneer uw familie als bewindvoerder optreedt heeft dat allereerst gevoelsmatig grote voordelen. Uw familie staat dicht bij u en is waarschijnlijk al langer op de hoogte van de reden voor bewindvoering en uw financiële strubbelingen. Familieleden hebben vaak bepaalde kennis zonder dat hiervoor allerlei papieren opgeduikeld moeten worden of hele emotionele gesprekken moeten plaatsvinden. Het feit dat uw bewindvoerder u al langer kent en hij/zij u die persoonlijke touch kan geven, is van groot belang bij financieel beheer. U heeft het gevoel dat uw familie samen met u naar een permanente oplossing toe werkt.

GNGs aanpak – naast die van familie als bewindvoerder

Uw familie is meestal echter niet op elk aspect van uw onderbewindstelling voorbereid. En dat is precies het moment dat GNG Bewindvoering een essentiële rol speelt. GNG werkt namelijk samen met u en uw familieleden aan het realiseren van een gezonde financiële toekomst. Hierbij worden de juiste paden bewandeld en de relevante instanties ingeschakeld. Ook onderhouden we contact met uw schuldeisers en treffen we passende regelingen met elk van hen.

Familie als bewindvoerder - veelgestelde vragen

Wat houdt onderbewindstelling voor mij in?

Onderbewindstelling (ook wel beschermingsbewind genoemd) is de maatregel waarbij al uw financiële belangen door een bewindvoerder worden behartigd. Het doel van de onderbewindstelling is het voorkomen van nog grotere schulden en het creëren van een financieel stabiele situatie.

Wie kunnen onderbewindstelling voor mij aanvragen?

Uzelf, uw partner, familieleden (t/m de vierde graad), een wettelijke vertegenwoordiger, een instelling of het college van burgemeesters en wethouders kunnen uw bewindvoering aanvragen.

Mag een familielid behalve de aanvrager ook mijn bewindvoerder zijn?

Ja, familie als bewindvoerder mag! Ieder familielid – (stief/groot)ouders, broers/zussen, kinderen, neven/nichten – dat u vertrouwt mag als bewindvoerder benoemd worden.

Wie bepaalt uiteindelijk wie mijn bewindvoerder is?

De rechter toetst en bepaalt wie als bewindvoerder geschikt is. Hiervoor is een verzoek tot onderbewindstelling vereist, inclusief akkoordverklaringen van alle belanghebbenden. In dit akkoord verklaren familieleden dat ze op de hoogte zijn van de aanvraag en wie er benoemd gaat worden.

Familie als bewindvoerder

Neem contact op

Kan ik later van bewindvoerder veranderen?

Ja, u mag om een andere of tweede bewindvoerder vragen, maar alleen als hiervoor gegronde redenen zijn. Een verzoek voor het toewijzen van een andere bewindvoerder dient u in bij de kantonrechter volgens een vaste procedure. GNG kan u bij deze procedure ondersteunen.

Is mijn familielid in de rol van bewindvoerder vervolgens verantwoordelijk voor mijn schulden?

De bewindvoerder behartigt uw financiën en is niet rechtstreeks verantwoordelijk voor uw schulden. Schulden die niet binnen uw budget passen, verwijst de bewindvoerder door naar een schuldhulpbureau. Schulden die wel binnen het budget afgelost kunnen worden, regelt de bewindvoerder.

Wat wordt er bij mij allemaal onder bewind gesteld?

Uw onderbewindstelling heeft betrekking op alle goederen, zoals uw banksaldo en inkomsten uit loon, pensioen of uitkeringen. Ook roerende en onroerende zaken (beleggingen, eigen woning, meubilair, kunst, sieraden), vorderingen en schulden maken onderdeel van de onderbewindstelling uit. Alleen de kantonrechter kan uitzonderingen maken voor bepaalde zaken. Dezen staan dan officieel niet onder bewind.

Heeft u andere vragen over familie als bewindvoerder aanstellen?

Neem dan vooral contact op met Jeannette of Saskia Gerde van GNG Bewindvoering. Zij delen hun kennis en ervaring over familie als bewindvoerder graag persoonlijk met u. Vraag tijdens een telefonisch gesprek of een afspraak op locatie het familielid dat u vertrouwt om hierbij aanwezig te zijn. Zo is hij of zij vanaf het begin af aan betrokken bij de stappen die u zet op weg naar een weer financieel gezonde situatie!

beschermingsbewind kantoor

Van beschermingsbewind, inkomensbeheer en budgetcoaching tot senioren- en nabestaandenadministratie: GNG Bewindvoering biedt ondersteuning!

Het is prettig om met GNG Bewindvoering samen te werken. Korte lijnen en persoonlijk contact. Maar vooral het belang van de cliënten staat voorop!

Pieter Van Heusden

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten