header geld

Loonbeslag regels

Er kan ook beslag op uw loon worden gelegd, wanneer u onder bewind staat. Schulden blijven immers schulden. Die worden niet direct kwijtgescholden als u een bewindvoerder hebt. De loonbeslag regels blijven gelden. Wat zijn die regels en wat is loonbeslag? Dat legt GNG Bewindvoering op deze pagina aan u uit.

Schuldeisers mogen loonbeslag aanvragen als u onder bewind staat. Dit roept bij u waarschijnlijk enkele van de volgende vragen op: wat is loonbeslag? Gaat loonbeslag direct in en hoe moet ik mijn andere betalingen voldoen? Als u meerdere schuldeisers heeft, kan de bewindvoerder met de andere schuldeisers afspraken maken voor de periode van het loonbeslag. Wij willen voorkomen dat uw schulden verder oplopen. De beslaglegging gaat alleen direct in als dat expliciet staat vermeld. Zo zijn de loonbeslag regels nu eenmaal. Gaat het niet direct in, dan kunnen wij als bewindvoerder kijken welke betalingen we voor u nog kunnen voldoen.

loonbeslag regels

Loonbeslag regels

Wanneer u een beschikking, dwangbevel of vonnis krijgt dat er beslag wordt gelegd op uw loon of uitkering is het van belang om te weten welke rechten en plichten u heeft. De vraag is niet "wat is loonbeslag?", maar wat betekent het voor u?De belangrijkste loonbeslag regels zijn dat de deurwaarder niet zonder toestemming van de rechter of de overheid beslag mag leggen op uw inkomen, dat de deurwaarder rekening met uw beslagvrije voet moet houden en dat de deurwaarder alleen direct na het bezorgen van de uitspraak met de beslaglegging mag beginnen mits de uitspraak ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is.

Wat is loonbeslag?

Loonbeslag is dat een schuldeiser beslag legt op het inkomen van een schuldenaar. Het wordt door deurwaarders uitgevoerd als iemand zijn financiële verplichtingen niet kan of wil voldoen. Wat is loonbeslag? Loonbeslag mag alleen worden uitgevoerd na een beslissing van de overheid of een uitspraak van een rechter. Het voordeel van loonbeslag voor de schuldeisers is dat de schuldenaar zijn inkomsten niet kan uitgeven of verbergen.

Een dwangbevel krijgt u van de overheid, middels een officiële brief. Als een rechter uitspraak doet over loonbeslag, dan krijgt u een beschikking of een vonnis. In de uitspraak kan staan dat het loonbeslag ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is. Dan mag de deurwaarder direct na het bezorgen van de uitspraak beginnen met het beslag. Gaat u in hoger beroep? Dan hoeft de deurwaarder dat niet af te wachten. De loonbeslag regels schrijven voor dat de deurwaarder acht dagen moet wachten met beslaglegging, wanneer nergens staat dat de uitspraak ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is.

loonbeslag regels jan

Loonbeslag regels bij onder bewind

Een bekend misverstand is dat er geen loonbeslag kan worden gelegd als u onder bewind zit. Wat is loonbeslag? En hoe lost de bewindvoerder dan mijn andere schulden af? Ook als u een bewindvoerder hebt, kan er loonbeslag worden gelegd. De bewindvoerder kan al afspraken met meerdere schuldeisers hebben gemaakt over de mate van terugbetalen als de beschikking, het dwangbevel of het vonnis over loonbeslag binnenkomt. Door het loonbeslag kan de bewindvoerder uw inkomen niet gebruiken om de gemaakte betaalafspraken na te komen. GNG Bewindvoering informeert de andere schuldeisers dat er beslag op uw loon of uitkering is gelegd. Zo hopen wij te voorkomen dat uw schulden verder oplopen.
Wilt u meer informatie over loonbeslag regels? Neem dan vrijblijvend contact op met GNG Bewindvoering. Wij bieden ondersteuning aan iedereen die hulp nodig heeft bij financiële zaken. Van beschermingsbewind tot budgetcoaching en van nabestaanden- en seniorenadministratie tot inkomensbeheer. Dit doen wij allemaal op een professionele manier, met persoonlijke benadering. GNG Bewindvoering is door Jeannette en Saskia Gerde opgericht. Zij hebben door ruime ervaring binnen het sociaal domein veel kennis opgedaan.

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten