diensten beschermingswind

Onder bewind: hoe en wat?

Onder bewind

Niet iedereen is in staat zijn financiën zelf goed te beheren. Dat kan door de lichamelijke of geestelijke situatie van de desbetreffende persoon komen, maar ook schulden en een verslaving kunnen hieraan ten grondslag liggen. Iemands bezit kan door de rechter onder bewind worden gesteld. De aangewezen bewindvoerder regelt vanaf dat moment de geldzaken van de betrokkene.

onder bewind

Vanaf 18 jaar bent u in Nederland handelingsbekwaam. Dat is het moment dat u contractuele beslissingen zelf mag maken. Dat kan gaan om het afsluiten van contracten, het kopen van een woning en met iemand in het huwelijk stappen. Voor personen die door hun lichamelijke of geestelijke situatie niet in staat zijn om hun geldzaken te regelen, kent Nederland een wettelijke beschermingsmaatregel. Iemand kan dan onder bewind komen te staan. De betrokkene kan dan niet meer alleen beslissen over zijn geldzaken. De kantonrechter wijst een bewindvoerder aan die verantwoordelijk wordt over het bezit van de betrokkene.

Onder bewind: hoe?

De wettelijke beschermingsmaatregel heet beschermingsbewind. Officieel staat niet de betrokkene onder bewind, maar het bezit van de betrokkene. De betrokkene is als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand, al dan niet tijdelijk, niet in staat zijn financiën te beheren. Het hebben van schulden of een verslaving kunnen ook redenen zijn voor beschermingsbewind.

Voor onderbewindstelling moet een verzoek bij de kantonrechter worden ingediend. Dit gebeurt bij de rechtbank in de regio waar de betrokkene woont. De betrokkene zelf, de echtgenoot of partner, familieleden, de voogd of het openbaar ministerie kunnen het verzoek indienen. De kantonrechter zal de betrokkene, de aanvrager en andere belanghebbenden oproepen voor een mondelinge behandeling. Bij het verzoek kunnen familieleden schriftelijk aangeven akkoord te gaan met de onderbewindstelling. In dat geval worden zij niet opgeroepen voor de mondelinge behandeling.

Onder bewind: wat is het?

Staat een persoon onder bewind, dan regelt iemand anders zijn geldzaken. Deze bewindvoerder wordt aangewezen door de kantonrechter. Er zijn professionele en niet-professionele bewindvoerders. Professionele bewindvoerders, zoals GNG Bewindvoering, zijn van beroep bewindvoerder. Een zogenoemde niet-professionele bewindvoerder is een familielid of kennis van de betrokkene. Er gelden wel voorwaarden voor een niet-professionele bewindvoerder.

onder bewind brug

Bewindvoering 

Op het moment dat er goederen onder bewind staan mag de betrokkene niet meer zelfstandig beslissingen nemen over deze goederen. De betrokkene kan met de bewindvoerder overleggen over uitgaven, maar de bewindvoerder beslist uiteindelijk. Door de lichamelijke, geestelijke, verslavings- of schuldenproblematiek komen stress, druk en onzekerheid bij financiële beslissingen om de hoek kijken. GNG Bewindvoering ondersteunt, activeert en motiveert mensen die financiële begeleiding nodig hebben.

Soorten bewindvoering

Het type bewindvoering is afhankelijk van de situatie. Bij volledig bewind staat al het bezit van de betrokkene onder bewind en bij beperkt bewind staat een gedeelte van het bezit, bijvoorbeeld de spaarrekening of het huis, onder bewind. Als het bewind is afgesproken voor een bepaalde periode spreken we van tijdelijk bewind. Het vierde en laatste type bewind is afwezigheidsbewind. Dat geldt als de betrokkene is vermist of is vertrokken zonder zijn financiën op orde te hebben.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of advies over beschermingsbewind, neem dan contact op met GNG bewindvoering. Ook kunt u zich bij ons aanmelden als u wit dat we het beschermingsbewind op ons nemen.

We bieden professionele hulp bij financiële zaken. Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, verslaving en schulden kunnen terecht bij GNG Bewindvoering.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten