diensten beschermingswind

Wat gebeurt er bij onderbewindstelling?

Zodra iemand de leeftijd van 18 jaar bereikt, is deze volgens de wet handelsbekwaam. Dit houdt in dat de persoon zelf contracten mag afsluiten en dat de persoon verantwoordelijk is voor eigen handelen. Sommige mensen kunnen hier door uiteenlopende omstandigheden niet mee omgaan. Om deze mensen en hun vermogen te beschermen, kan zo iemand onder bewind worden gesteld.

Wat is onderbewindstelling?

Onderbewindstelling of onder bewindvoering, is een beschermingsmethode die wordt ingezet wanneer iemand vanwege financiële problemen óf diens lichamelijke of geestelijke toestand (tijdelijk) niet in staat wordt geacht om zijn eigen vermogen te beheren en zijn financiële zaken te regelen. De betrokkene wordt zo behoed voor handelingen in het nadeel van zijn/haar vermogen.

Onder bewindvoering: de procedure

Een verzoek tot onderbewindstelling dient te worden voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waar de betrokkene woonachtig is. Dit verzoek kan worden ingediend door:

  • De betrokkene zelf
  • Echtgenoot of andere partner
  • Familieleden tot de 4e graad (dit zijn (groot)ouders, (klein)kinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
  • Gezaghebbende zoals voogden en stiefouders
  • Een curator, bewindvoerder of mentor
  • Een instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • De officier van justitie
  • Het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene

Vervolgens start de procedure, tijdens deze procedure onderzoekt de kantonrechter of er gegronde redenen zijn om gehoor te geven aan het verzoek voor onderbewindstelling. Als de kantonrechter beslist dat er inderdaad genoeg redenen zijn om gehoor te geven aan het verzoek, zal deze ook gelijk aangeven welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld. Daarna wijst de rechter een bewindvoerder aan, dit kan een familielid van de betrokkene zijn, maar men kan er ook voor kiezen om rechtspersonen als bewindvoerder aan te stellen. Vanzelfsprekend mag de bewindvoerder zelf niet onder bewind staan of te maken hebben met eigen financiële problemen.

Zodra iemand onder bewindvoering is gesteld mag deze niet meer zelfstandig beslissingen nemen over diens vermogen. Iemand die vanwege schulden onder bewind wordt gesteld, wat schuldenbewind wordt genoemd, zal tevens worden aangemeld in het openbaar bewindregister. Hierdoor kan de persoon geen grote aankopen meer doen. De betrokkene zal dus altijd toestemming moeten vragen aan de bewindvoerder, uiteraard dient de bewindvoerder altijd te handelen ter bescherming van de betrokkene

Informatie over GNG Bewindvoering

Heeft u of een van uw naasten te maken met omstandigheden die een belemmering zijn voor het regelen van financiële zaken? In dat geval zou onder bewindvoering een oplossing kunnen bieden. GNG Bewindvoering kan u meer informatie aanbieden en u op professionele wijze begeleiden bij het indienen van een verzoek. Tevens kunnen wij als bewindvoerder optreden en de financiële zaken (tijdelijk) voor u regelen. Heeft u behoefte aan uitgebreide informatie over bewindvoering en het aanvragen van bewindvoering? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier of bel ons via 078 - 20 33 033

Professionele hulp inschakelen?

Wil je hulp bij het op orde brengen van je financien? Wij ondersteunen je graag.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten